Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] да даде 15 лв. на приносящия, като ги впише на неговата сметка, тъй като вече му е взел разписка.

София, 2 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 17