Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] за даване около 20 лв. на приносящия Добри Даскалов [деец на ТМОРО и войвода на чета в Тиквешки район], за да си извади паспорт и при тръгването – за пътни разходи.

София, 20 май 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 2