Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] да даде 6 лв. на приносящия за двете момчета, които ще заминат за Кюстендил.

София, 24 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 20