Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] да даде 5 лв. на приносящия Гоно Дончов, за да отиде да си търси работа.

София, 24 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 12