Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] за даване 3 лв. на приносящия за портрет, както и да му вземе разписка за 5 лв. – за опинци.

София, 4 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 3