Записка от Гоце [Делчев] до Туше [Делииванов – задграничен представител на ТМОРО в София] за даване на приносящия 3 и 1/2 лева – за опинци и за портрет.

София, 6 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 4