Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] – Продан до Кожухов [вероятно псевдоним на Сандо Китанов] и Струмски [вероятно псевдоним на Сава Михайлов] в Перник [псевдоним на Горна Джумая (дн. Благоевград)] с искане на сведения за местонахождението на четата на Христо Чернопеев.

Висока [псевдоним на София], 10 апр. 1901 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 10–11