Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до братята в Перник [псевдоним на Горна Джумая (дн. Благоевград)] за арестуването на почти всички членове на Централния комитет [от турските власти в Солун през втората половина на януари 1901 г.].

Висока [псевдоним на София], 4 март 1901 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 6–7