Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до братята в Перник [псевдоним на Горна Джумая (дн. Благоевград)] за изпратената в Македония въстаническа чета, начело с Христо Чернопеев [от с. Дерманци, Луковитско, подофицер от българската армия, деец на ТМОРО и ръководител на Струмишкия революционен окръг].

Сливово [псевдоним на Кюстендил], 19 март 1901 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 8–9