Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до братята в Перник [псевдоним на Горна Джумая (дн. Благоевград)] с настояване да се уреди въпросът за отсъствията на учителите, налагащи се поради организационната работа.

Село Лешко, Горноджумайско, 20 февр. 1901 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 24–25