Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до братята в Перник [псевдоним на Горна Джумая (дн. Благоевград)], в което иска свиждане ако не с всички [членове на местния комитет на ТМОРО за Горноджумайска околия], то поне с Кожухов [вероятно псевдоним на Сандо Китанов] и Струмски [вероятно псевдоним на Сава Михайлов].

Село Сушица, Горноджумайско, 13 февр. 1901 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 22–23