Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Кожухов [вероятно псевдоним на Сандо Китанов] и Струмски [вероятно псевдоним на Сава Михайлов] с изказано недоволство от отношенията им с Видов [вероятно псевдоним на Димитър Марков], които създават „зародиш на разцепление“.

Висока [псевдоним на София], 10 апр. 1901 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 26–27