Част от шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до неизвестен адресат, с което иска да се изпрати повече отрова – „и за кучета, и за хора“; също и револвери, както и да се уреди редовното изпращане на вестници.

[Вероятно село в Горноджумайско], б.д. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 28