Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов, в което пита дали са изпратени пушки за Прешово [псевдоним на Крива паланка] и Гиляни, интересува се дали Серлиев [член на МРСДС, арестуван за кражба на пари от пощата] е издал нещо при разпитите и съобщава, че изпраща вестници и един револвер.

Висока [псевдоним на София], 23 ян. 1897 г. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, а.е. 3, лист 97–101