Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола Зографов, в което съобщава за получени пари и се интересува дали са препратени изпратените пушки и че се очаква нова доставка; дава съвет за организацията на куриерите.

[София], 30 ян. 1897 г. Оригинал, ръкопис. Препис, машинопис

НБКМ–БИА, фонд 23, а.е. 3, лист 102–104