Сметка на г-н Г[оце] Делчев за получени суми от организацията и изразходването им за закупуване оръжие, муниции и др. в странство на обща стойност 12 125.80 лева златни.

София, 30 ноем. 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 4–5