Сметка на Марко Секулички [одобрена от Гоце Делчев] за закупеното от март до юни 1902 г. четническо оборудване (опинци, патрондаши, чанти, калъфи и др.) на обща стойност 185.00 лв.

Кюстендил, 18 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 4, лист 3