Сметка от Гоце Делчев за получени и изразходвани суми.

София, 8 дек. 1902 г. Фотокопие

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 26, лист 7