Записка от Гоце Делчев до Георги Минков [представител на Одринско във ВМОК, поддържащ линията за споразумение и единодействие с ТМОРО], в което му казва, че носещият го Хр. Караманджуков [делегат на конгреса в Петрова нива и участник в Преображенското въстание; отстоява линията на ТМОРО] е наш и заедно с Кондолов [Георги Кондолов, околийски войвода на Малкотърновския революционен район, делегат на конгреса в Петрова нива и ръководен участник в Преображенското въстание] ще замине за Малкотърновско.

София, 1 май 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 24, а.е. 4, лист 58