Удостоверение от Аргир Манасиев за 6 турски лири и 4 лв., получени чрез Гоце Делчев от Вътрешната македоно-одринска революционна организация, от които 679.30 гр[оша] са изразходени за храна и други нужди в предварителния арест на Кюстендилския окръжен съд от 27 април до 16 юни 1902 г.

София, 3 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 3, лист 2