Записка от Гоце Делчев до Сандре [Александър Протогеров – български офицер, политик и революционер] да даде на [Христо] Чемков [ръководител на Битолския революционен комитет (1895–1896)] 50 лева, а заедно с тях да му изпрати разписка за 100 л[ева], за да я подпише.

София, 14 авг. 1898 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 24, лист 1