Изказване пред VIII извънреден конгрес на ВМОК в София, в която призовава да няма вмешателство на Върховния комитет в работите на Вътрешната организация

София, 4–8 април 1901 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 224, а.е. 8, лист 602