Писмо от Г[оце] Делчев до Иван Арусков [председател на Кочериновското македонско дружество], с което му благодари, че са го избрали за делегат на V мак[едонски] конгрес, но не може да изпълни възложената му мисия поради особеното му положение, което заема по македонското дело и препоръчва да изберат вместо него Гйорги Влахов [от Кукуш, деец на ТМОРО и ВМОК, редактор на в. „Реформи“].

София, 16 юни 1898 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, инв. № 2.7/224