Писмо от Гоце [Делчев] до Йордан Е. Нацев в Кюстендил с указания да му пише колко патрона има, ако Марко поиска патрони, да му даде, както и да му съобщи дали е взел револвера от офицера.

Б.м., 13 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 36, лист 35