Писмо на Гоце Делчев до [Лазар] Киселинчев [български революционер, костурски войвода на ТМОРО], с което иска Цилето да напише ново писмо до Гьорче Петров за всичко, което знае и е извършил, понеже първото му писмо не се чете.

София, 20 март 1902 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, инв. № 2.2/2097