Писмо от Гоце Делчев до д-р Константин Стоилов [лидер на Народната партия и министър-председател на Княжество България (1887, 1894–1894)] за препратено му писмо от Гьорче Петров и за уговаряне на лична среща.

София, 2 ян. 1897 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 600К, опис 3, а.е. 148, лист 1