Писмо от Гоце Делчев до Ефрем Чучков за изпращане на човек на границата, който да каже на изпратените другари да не чакат Славчето, защото има сведения, че Борис Сарафов и Славчо са арестувани, и да се заръчат 30 чифта цървули.

София, 4 септ. 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, лист 882