Писмо от Гоце Делчев до Ефрем Чучков за прехвърлянето на боеприпаси и униформи, както и по други организационни въпроси.

София, 10 апр. 1902 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, инв. № 8.3.3/510