Писмо от Гоце Делчев до Лазар Сирилещов [председател на църковно-училищната община в Банско] с препоръка да се избере един от учителите да управлява училището, тъй като подава оставката си като главен учител.

Банско, 31 окт. 1896 г. Фотокопие, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 2, а.е. 28, лист 1