Писмо от Гоце Делчев до Манасов във връзка с отпечатването на книга за Македония и необходимостта от разрешаване на проблемите, създавани от Н. Зографски [пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил].

Б.м., 7 май 1897 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1932К, опис 1, а.е. 51, лист 1–2