Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички във връзка с изпращането на устави, правилници и окръжни в Македония и с препоръка да се изберат свестни хора от Тишановското и Каменишкото дружество за делегати на конгреса на ВМОК в София.

София, 19 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 871