Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички за излежаването на наказанието на Аргир и Маказлиев [Аргир Манасиев и Илия Маказлиев са арестувани при опит за преминаване на границата и осъдени на затвор в Кюстендил]; съобщава, че Чучков скоро ще оздравее и ще им го изпрати, както и да работят за избирането на Наумов и Карайовов за делегати.

София, 5 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 877