Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички за изпращането на патрони и патрондаши; критикува организацията, че при изпращането на куриери се правят излишни разходи и дава препоръки за избор на делегати.

София, 29 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 873