Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички за оказване на съдействие на Наумов [Никола Наумов от Щип, редактор на в. „Право“ в София] и Т. Карайовов [Тома Карайовов от Скопие, върховистки деец] при избора им за делегати от селата Тишаново и Каменица.

София, 26 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 874