Писмо от Гоце Делчев до Марко Секулички, в което го съветва да бъде по-внимателен и тактичен със синовете си Владо и Петре, както и да се изнесат към Саса [крайгранично село в Кочанско, през което минава каналът на ТМОРО за вътрешността на Македония] дрехи, пушки и патрони.

София, 7 юли 1902 г. Оригинал, ръкопис

НБКМ–БИА, фонд 239, а.е. II Д, лист 878