Писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Асен [псевдоним на Иван Бележков – учител, пунктов началник на ТМОРО в с. Лъджене, за района на Чепинското корито], с което му съобщава, че организацията не се ангажира с работи, които са извън нейните задачи и че праща вестници и районни карти за вътрешността – за Неврокоп [дн. гр. Гоце Делчев] и Сяр [дн. гр. Серес].

София, 8 юни 1902 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 129–131 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев