Писмо от Гоце [Делчев] до Иван [Бележков – учител, пунктов началник на ТМОРО в с. Лъджене, за района на Чепинското корито], с което му съобщава да взема пушки от Саран бей и веднага да ги изпраща във вътрешността; за подпомагане на бежанците да се създадат комитети от тамошни учители, които да се обърнат към Славянското дружество за помощ; да съобщи дали може да мине незабелязано чета за Разложко и Неврокопско.

София, 28 ноем. 1902 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 135–140 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев