Шифровано писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Иван Бележков [учител, пунктов началник на ТМОРО в с. Лъджене, за района на Чепинското корито] с указания да се изяснят недоразуменията с Молеров [Симеон – от Банско, активен деец на ТМОРО].

Висока [псевдоним на София], 12 май 1902 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19а, лист 33