Записка от Гйорги [Делчев] до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] да даде на Раздолов една кама, ако има.

София, 8 май 1899 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1942К, опис 1, а.е. 12, лист 4