Писмо (пощенска карта) от Гоце [Делчев] до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] за непредвидените неприятности, които са го задържали.

София, 20 ян. 1899 г. Оригинал, ръкопис, печатно

ЦДА, фонд 1942К, опис 1, а.е. 12, лист 2