Писма, записки и телеграми до Никола Малешевски

Писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указания по организационни въпроси.

София, 2 юни 1902 г., Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/204 / ЦДА, ф. 1942К, оп. 1, а.е. 71, л. 1. Фотокопие, ръкопис

Писмо от Гоце [Делчев] до брат Колйо [Никола Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указание да се вземат мерки скритите край с. Белица 250 пушки да не попаднат в ръцете на турците.

София, 11 окт. 1902 г., Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/205 / ЦДА, ф. 1942К, оп. 1, а.е. 71, л. 2–4. Фотокопие, ръкопис

Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с известие, че му изпраща един вързоп за Горна Джумая и с молба по някого да му изпрати „произведението“ на Киршвенк.

София, 23 септ. 1898 г., Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/193 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 32–35. Фотокопие, ръкопис

Преглед на всички 64 документи