Писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница], в което изразява своето недоволство от поведението на братя Цветкови.

София, 11 март 1897 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19, лист 7