Писмо от Ахил [псевдоним на Гоце Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указания по организационни въпроси.

София, 2 юни 1902 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/204 / ЦДА, ф. 1942К, оп. 1, а.е. 71, л. 1. Фотокопие, ръкопис