Писмо от Гйорге [Делчев] до Колйо [Никола Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с възмущение от действията на българското правителство, подпомагащо турската власт.

Кюстендил, 4 март 1898 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19, лист 1