Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] и Кочо [Муструка – харамия, привлечен от върховистите за войвода на чета] за необходимостта да се проучат пътищата и местностите в района на Витоша, на самоковската и рилската граница във връзка с подготвяно „предприятие“.

София, 19 май 1899 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/201 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 2, а.е. 26, л. 2. Фотокопие, ръкопис