Писмо от Гоце Делчев до Никола Малешевски [пунктов началник на ТМОРО в Дупница] – осведомява го, че му изпраща револвер и 50 патрона и настоява да разучи разположението на българската войска по граничната линия.

София, 1 юни 1899 г. Оригинал, ръкопис

РИМ – Благоевград, фонд Никола Малешевски, инв. № 2.7/202 / ЦДА, ф. 1938К, оп. 1, а.е. 37, л. 70. Фотокопие, ръкопис