Писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница], с което го известява, че колата с оръжието ще потегли утре и да се вземат мерки да не попадне в ръцете на полицията; заминава за Дупница, също Гоне, Мерджанов, Манджуков и Соколов; да се внимава да не станат неразбории.

София, 10 юни 1899 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 94–97 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев