Писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница], с което го известява, че е недоволен от думите на [Тома] Давидов [бивш офицер от българската армия, активeн и ръководeн участник в дейността на ВМОК]; че дейците от ВМОК трябвало да работят отделно; уверен е обаче, че ще понесе и този удар.

София, 17 февр. 1900 г. Ксерокопие, ръкопис

ЦДА, фонд КМФ 23-01, инв. № 830/146, лист 105–107 / Архив на Македониjа – Скопje, фонд 773 – Гоце Делчев