Писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указание да изпрати още 5–6 манлихерови карабини и един сандък патрони.

Б.м., б.д. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19, лист 15