Писмо от Гоце [Делчев] до Никола [Малешевски – пунктов началник на ТМОРО в Дупница] с указание да даде на Васил Попов 3 манлихери, а останалите да предаде на Стефанов.

София, 21 юни 1901 г. Оригинал, ръкопис

ЦДА, фонд 1938К, опис 1, а.е. 19, лист 12–13